Jag upplever att det verkar utbreda sig en kinesiofobi (en överdriven, irrationell och begränsande rädsla för fysisk rörelse och aktivitet) bland hästfolk som varken är sund eller gynnar hästarna. Man har fått läsa/höra från flera håll att hästens form eller träning,...