Utbildningsskalan är ett välkänt begrepp men ur mitt perspektiv, inte minst som terapeut, tycker jag det saknas flera delar som jag skulle vilja komplettera med för att få en häst som är presterande men också välmående, "med på noterna" och hållbar. I denna...