Efter att veterinären har konstaterat att hästen har problem i ryggen så brukar rådet vara att hästen ska arbeta lång och låg. Men varför? Vad händer i kroppen och spelar det någon roll för lyckad rehabilitering och långvarig hållbarhet och prestation hur man får hästen lång och låg?

Men först lite om funktion, stabilisering och smärta
För att hästen ska ha en funktionell rygg behöver den kunna stabilisera ryggraden samt vara smärtfri. De muskler närmast ryggraden som är bäst lämpade att stabilisera densamma kallas mutifider. Det är korta, uthålliga muskler som ska ”slås på” och snabbt stabilisera leden innan de större, mer dynamiska aktiveras. Problemet är att vid smärta i området ”stänger kroppen av” dessa muskler och de minskar i omfång och funktion över tid. Det blir då de större, mindre lämpade muskelgrupperna som får ta över arbetet med att försöka stabilisera. Dessa saknar dock precisionen, de ”låser” överlinjen, blir fort trötta, får kramp och orsakar mer smärta. Mer detaljerat beskrivet i länken där bland andra Dr Hilary Clayton förklarar förloppet. Länk  När smärtan väl försvunnit kommer kroppen tyvärr inte automatiskt återaktivera mutifiderna så innan de har ”väckts” med riktad träning kommer ryggraden vara fortsatt utsatt med nedsatt stabilitet.

Varför lång och låg?
När hästen söker sig neråt i lång och låg position sträcks ligamentet som löper längs hela överlinjen ut och ryggen får hjälp av en passiv (ingen muskelaktivitet behövs) stabilitet via det. Förutom stabiliteten kommer positionen även separera tornutskotten något så för hästar med täta tornutskott eller Kissing Spines är lång och låg extra värdefull. När kroppen (nervsystemet) känner av stabiliteten som ligamentet erbjuder kan musklerna i ryggen slappna av och arbeta dynamiskt. Om hästen söker sig framåt neråt ”av egen maskin” så vet vi inte säkert om den har aktiverat magmusklerna men man vet att om det finns en rörlig och fin dynamik i ryggen så är det större sannolikhet att magmusklerna är med och parerar den dynamiken.

Forcerad lång och låg
Om hästen inte får lov att arbeta lång och låg ”för egen maskin” utan istället spänns in händer följande förlopp. Ligamentet är ju förvisso utsträckt och erbjuder stabilitet men hur ska vi veta om hästen har kapacitet att bära det tunga huvudet bekvämt i den positionen? Om hästen om än så lite försöker komma ur positionen leder det till stress (oönskat för hästar i allmänhet och rehabhästar i synnerhet) samt statiskt spända muskler i ryggen vilket oftast leder till smärta. När dessa muskler aktiveras kommer de även att dra ihop ryggraden vilket är kontraproduktivt för många hästar med ryggbekymmer. Vi har heller ingen aning om magmusklerna är aktiverade på en inspänd häst och i en studie som mätte aktivitet i magmuskler såg man ingen aktivitet på hästar som gick inspända i pessoasele. Och även om det inte är illustrerat på bilden är det också väldigt vanligt att hästar som dras ihop framifrån ”svarar på tilltaget” genom att trycka ner/dra in halsbasen vilket är extremt kontraproduktivt för både hållbarhet och prestation.

Men hästen kan väl inte gå lång och låg hela livet?
Nej precis, förr eller senare behöver den komma upp och det är här som equiband kommer in i bilden…

Högre form med inaktiva magmuskler
När hästen går i högre form kommer ligamentet att slackas och stabiliteten är då beroende av muskelaktivitet. Om hästen inte själv räknat ut eller fått hjälp med att aktivera magmuskler för stabilitet så kommer den använda de stora muskelgrupperna i ryggen (eftersom multifiderna var ”utslagna” som du säkert minns) och vi hamnar i ett läge som leder till sänkt rygg, smärta och dysfunktion – igen.

Högre form med aktiva magmuskler
Nu har vi en form som både kan ge lyckad rehabilitering och långsiktig hållbarhet. Equiband uppmuntrar hästen att aktivera magmuskler som därmed hjälper till att stabilisera ryggraden. När nervsystemet känner av stabiliteten kan musklerna i ryggen få lov att jobba avspänt och dynamiskt och förutsättningarna för ”muskelbygge” ökar. Över tid förändrar stimulansen från de specialtillverkade banden motoriken hos hästen så den kommer aktivera magmusklerna även om inte banden är där.

Som en bonus har man också lagt grunden för att ge hästen möjlighet att komma upp genom bogarna och lyfta halsbasen via bakdelen – förstadiet till funktionell högre samling.

Edit: Sen 2019 finns nu appen ”Equibodybalance” att ladda ner för 249 kr. Equibodybalance kan liknas vid yoga för hästar och är en utmärkt metod att använda för att hjälpa hästen med rörlighet och stabilitet i ryggen. Metoden kan användas utan Equiband men Equiband bör inte användas utan Equibodybalance då metodiken man använder tillsammans med banden är oerhört viktig för att banden ska komma till sin rätt.

 

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap