Det finns några olika sätt att träna kondition på, vilka man väljer beror på hästens ålder, träningsstatus, vilken disciplin man tävlar i samt på vilken nivå.

Lågintensiv långdistans
Alla konditionsträningsprogram bör starta med en period av trav och långsam galopp (dvs låg intensitet) över relativt lång distans (long slow distance som jag nämnde i förra inlägget). Denna träning lägger en bra grund för fortsatt konditionsträning genom att börja träna hästens syreupptagnings förmåga, stimulera förändringar i musklerna samt öka hållfastheten i skelett, senor, leder mm. Beroende på hästens ålder, fysisk status och mognad, framtida tävlingsdisciplin mm kan längden på denna period variera väldigt mycket.

Aerob konditionsträning
Aerob träning syftar främst till att öka hästens uthållighet och man stimulerar de muskelfibrer som utnyttjar syre i sin energiomsättning. Att ha en hög aerob kapacitet innebär att tidpunkten då mjölksyra börjar bildas skjuts framåt vid en given intensitet. Träningen bedrivs på mellanhög intensitet som motsvarar ca 70 – 80% av hästens maximala kapacitet. Det går bra att träna aerob konditionsträning i intervallform.  Att öka intensiteten då och då i intervaller gör också att man inte går miste om hästens förmåga till ”speed and power” vilket händer om man endast tränar uthållighet på mellanhög nivå.

Anaerob konditionsträning
Förutom en god aerob kapacitet behöver hästar som, i sin tävlingsgren, utsätts för snabba tempoväxlingar, spurter, hoppning, uppförsbackar, tvära svängar, tungt underlag mm, även träna sin anaeroba kapacitet. Denna typ av träning syftar till att stimulera de muskelfibrer som hästen använder vid moment av ”speed and power”. Den bedrivs med en hög intensitet (upp till 95% av hästens max) under kort tid vilket innebär att intervallträning är enda alternativet för att inte utsätta hästen för eventuella skador och/eller utmattning. Hästen behöver ha en god grundkondition innan man lägger in denna typ av träning i schemat och den bör endast utföras av erfaren ryttare/kusk alternativt kontrolleras noga med hjälp av pulsklocka. Ett relativt enkelt sätt att jobba med intervaller är att visualisera en tävlingssituation och simulera momenten som kräver mer speed och/eller power med en kort intervall av högre intensitet.

Att tänka på
När man börjar med konditionsträning är det viktigt att tänka på att det skiljer sig väldigt mycket på hur lång tid de olika vävnaderna behöver för att anpassa sig till den ökade belastningen. Detta är viktigt att känna till och ta hänsyn till, speciellt när man tränar unga hästar som sätts igång för första gången.

Snabba vävnader – Hjärta, blod och muskler svarar snabbt på träning, redan efter några veckor kan man se relativt stora skillnader i hästens syreupptagningsförmåga.

Medelvävnader – För senor, ligament och ledkapslar behövs ca 6 månader av träning för att uppnå en bra hållfasthet.

Långsamma vävnader – Representeras av skelettet som kan behöva upp till 2 år av välplanerad träning innan det är tillräckligt starkt inför en maxbelastning inom respektive disciplin.

I praktiken innebär detta att vissa vävnader är redo för ökad konditionsträning betydligt tidigare än vad resten av rörelseapparaten tillåter. Därför gäller det att på bästa sätt synkronisera utvecklingen och planera träningen så att ingen vävnad blir överansträngd. Bästa sättet att hålla koll är att föra träningsdagbok samt att göra det till en vana att varje dag noga känna igenom hästens ben för att tidigt upptäcka värme, ömhet eller svullnad.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap