Fortsätter resan genom träningsfysiologins underbara värld genom att skriva lite om hur man kan tänka när man vill förändra/öka konditionsträningen. Inte någon gång kommer jag skriva om några ”facit” vad gäller träning och det helt enkelt för att det, enligt mig, inte finns några. Alla har olika hästar, olika förutsättningar och olika mål. Det är istället ett ”tänk” kring träning jag vill förmedla och har man bara analyserat sina förutsättningar och vad man vill uppnå så saknas det ju bara kunskap om alternativen för att designa ett eget individanpassat träningsprogram.

Letar man finns det säkert färdigdesignade träningsprogram som kan kopiera rakt av men då är jag inte säker på att man verkligen förstår vad man gör och det är ju liksom lite det som är själva grejen – Varför gör jag si eller så? Eller hur? Hittade den här lilla tavlan på en restaurangtoalett och det är ta mig tusan det bästa jag läst på länge.

bild (1)

Hur som helst, tillbaka till träning och då främst konditionsträningsvolym.

Intensitet, duration och frekvens, dessa parametrar avgör tillsammans hur stor totalvolym kondtionsträning hästen får. För att öka eller minska träningsvolymen kan dessa sedan justeras beroende på vad man vill uppnå med träningen.

Intensitet
Med intensitet menas hur hög belastning man har i form av energiåtgång vid varje tillfälle

Exempel
Dag 1 galopperar vi en häst, i ett konstant tempo, ett varv runt en bana. Dag 2 vill vi öka intensiteten på träningen, då galopperar vi fortfarande bara ett varv och vi håller fortfarande ett konstant tempo, däremot har vi nu ökat tempot något. Dvs hästen kommer att behöva en högre puls och förbränna mer energi för att klara belastningen. Träningen här blivit lite jobbigare – intensiteten har ökat.

Exempel på hur man kan öka intensiteten

  • Öka tempot.
  • Träna i uppförslut.
  • Träna i något djupare underlag.
  • Öka vikten på ryttare eller vagn.

För att öka konditionsträningsvolymen är det inte säkert att du bör eller behöver öka intensiteten men om och när du gör det, ta med hästens förutsättningar och närmiljöns förutsättningar i beräkningen. Att öka tempot är ett enkelt sätt men tänk på att högre tempon ökar skaderisken. Att träna i djupare underlag kräver att hästen har tränats under en tid så att senor och ligament i benen har fått tillräcklig hållfasthet. Vill man öka intensiteten genom att lägga till vikt är måste den fördelas jämnt på ryttaren, över hästens rygg eller i vagn. Det handlar alltså inte om att lägga till några vikter kring hästens ben, vilket jag starkt avråder från bland annat pga ökad skaderisk.

Duration
Med duration menas under hur lång tid man bedriver träning vid varje tillfälle.

Exempel
Dag 1 galopperar vi en häst i ett och samma tempo under 5 minuter. Dag 2 vill vi öka durationen, då behåller vi samma tempo men utökar tiden till 7 minuter.

Beroende på hur man kombinerar intensitet med duration uppnår man olika träningseffekter:

Låg intensitet + kort duration = ej tillräckligt för att uppnå utveckling
Låg intensitet + lång duration = ökad uthållighet (aerob kapacitet)
Hög intensitet + kort duration = ökad snabbhet och explosivitet (anaerob kapacitet)
Hög intensitet + lång duration = inte att rekommendera pga hög skaderisk.

bild

Frekvens
Frekvensen anger hur ofta hästen tränas över en bestämd tid.

Exempel
Vecka 1 konditionstränar vi en häst två gånger. Vecka 2 vill vi öka frekvensen, då behåller vi intensitet och duration men ökar antalet träningstillfället till tre.

Intensitet + duration + frekvens = total konditionsträningsvolym

När man börjar bygga upp hästens kondition har man alltid låg intensitet under relativt lång duration, dvs det är inte så jobbigt men man tränar relativt länge, det finns ett engelskt uttryck för detta som heter ”low slow distance” och är grunden i all konditionsträning. Då bedrivs i princip all energiomsättning i närvaro av syre, sk aerob förbränning. Det är behagligt och vävnaderna får tid att anpassa sig för den ökande träningsmängden. För att öka träningsvolymen härifrån så ökar man i första hand durationen och frekvensen innan man ökar intensiteten. Detta främst för att minska skaderisken.

Tänk på att:
Innan man konditionstränar hästen behöver man kolla att den inte har någon infektion i kroppen då kraftig ansträngning kan utlösa kan utlösa mer eller mindre allvarliga hälsotillstånd. Ta tempen och gärna även vilopuls om tidpunkten är lämplig. Se också till passet börjar med en ordentlig uppvärmning. Under hästens konditionsträningsprogram är det också viktigt att varje dag känna igenom hästens ben och vara uppmärksam på tecken på överansträngning som värme, svullnad eller ömhet.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap