Jag får ofta frågan vad lasern gör för kroppen och erkänner att det inte är helt enkelt att varken förstå eller förklara. Idag sprang jag dock på ett extremt tydligt exempel på hur ljus (i detta fallet solljus/laser) kan påverka en levande organism.

Blommorna på ena sidan häcken växer på solsida och de andra på skuggsida. Gissa vilken som är vilken? Inte särskilt svårt. Solljuset ger energi och hjälper blommorna att växa och frodas på solsidan. På skuggsidan växer det också men blommorna är färre, mindre och klenare. På samma sätt kan laser förse vävnad med energi för läkning. Visst läker vävnaden utan laser men det tar sannolikt längre tid och den kan även bli klenare.

Vi är programmerade att utsättas för den typen av ljus/energi som solen ger. Våra kroppar drar fördel av ljuset och ofta märker man att sår läker snabbare på sommaren samt hår och naglar växer snabbare. Vår koppar utnyttjar alltså ljuset för energiproduktion (ATP) och energi behövs för byggande/läkning. Många som dras med kroniska sjukdomar mår sämre på vintern och det är vanligt att dessa personer försöker få möjlighet till en längre vistelse på sydligare breddgrader under vår mörka årstid. Ljuset i medicinska laserapparater kan också åstadkomma liknande respons i vävnader och det är det man vill dra fördel av vid laserterapi.

Det är skillnad på laser och laser!
Det finns flertalet laserapparater på marknaden med varierande kvalitet, styrka och ”marknadsföringsknep”. Den laser man bör välja (att utsätta sig för) är en sk Low-Level Laser Therapy (LLLT-laser) Även kallad Cold Laser Therapy. Dessa lasrar har en styrka som inte kan skada/bränna och har en effekt ca 4 – 5 cm ner i vävnaden vid full effekt. En del påstår att deras laser når upp till 10 cm eller mer men har du en terapeutisk effekt så långt ner i vävnaden så ligger styrkan på så höga nivåer att du skadar/bränner den ytliga vävnaden. (Dessa lasrar ligger prismässigt runt halvmiljonen och ska naturligtvis hanteras av högt utbildad personal så fundera gärna en extra gång om du stöter på marknadsföring för den typen av laserterapi.) Här skulle man kunna tänka att det är värdefullt med den ”extra powern” och bara dra ner på behandlingstiden till några sekunder för att undvika skador men för optimal läkning behöver vävnaden exponeras under längre tid för effekt. På samma sätt som man hellre vill kyla skador med 20 min kallvatten än 5 min is så vill man hellre stimulera vävnad med exempelvis 30 sek lågeffekts-laser än 2 sek högeffekts-laser. Less is definately more i detta fallet.

Många lasrar erbjuder också bara en våglängd men vill man dra nytta av laserljusets hela breda spektrum av terapeutisk effekt så behöver man använda en laser med flera våglängder då de har olika förutsättningar att stimulera, läka och dämpa smärta.

Så vad händer i kroppen vid laserterapi?

Fototermisk effekt
Ljusenergin omvandlas i kroppen till värme. Värmen ger sen en anabolisk- (uppbyggande), analgetisk- (smärtstillande) samt antiinflammatorisk effekt. Värme förbättrar också cirkulation och tillgång på syre och näring i området.

Fotomekanisk effekt
De korta ljusimpulser med hög intensitet som går in i cellerna framkallar en mekanisk tryckvåg i vävnaden. Detta stimulerar produktion av extracellulär matrix samt ökar mikrocirkulation och lymfflöde. 

Fotokemisk effekt
Detta anses den mest intressanta och åtråvärda effekten av laser. Energin i ljuset, som faktiskt kan beskrivas som partiklar (fotoner), penetererar vävnaden och stimulerar bland cellernas: energiproduktion, ämensomsättning samt produktion av proteiner (byggstenar). 

Laserterapi anses mycket effektfullt på:
sårskador
muskelskador
inflammationer
ödem
nervskador
sen- och ligamentskador
ledproblematik
frakturer/fissurer
hudproblem
smärta

På senaste kursen beskrevs en intressant effekt som också är värd att nämnas tycker jag. I vårt dna ligger en karta/mall över hur vi ser ut ända ner på cellnivå. När kroppen lagar en skada är det däremot inte säkert att denna mall följs till hundra procent. Framför allt gäller detta bindväv (senor, ligament, ledkapslar) då det är angeläget för kroppen att försöka får till en ”snabb” läkning av denna förhållandevis ”långsamma” vävnad. Resultatet blir att de kollagena trådarna hamnar lite kors och tvärs istället för parallellt som de är från början och mer önskvärt för hållbarheten. Vid regelbunden laserbehandling under läkning samordnas de kollagena trådarna i större utsträckning enligt ”mallen” dvs parallellt. Detta är ju ytterst värdefullt för hästar som är tänkta att komma tillbaka till presterande nivå.

Jag är mycket glad att kunna erbjuda en högkvalitativ laser med välanpassade våglängder, program och effekter för bästa vård. När mottagningen och vattenbandet är på plats så kommer vi kunna erbjuda fantastiska möjligheter för riktigt effektiv rehab för framför allt sen- och ligamentskador. Ser verkligen fram emot det.

Källa: utbildning och utbildningsmaterial tillhandahållet av Optilaser
Bild: Asalaser

 

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap