Vill man underlätta återhämtning och därmed även välmående och prestationsförmåga är det en god idé att varva ner hästen efter varje pass. Under nedvarvningen hjälper man hästen att successivt återställa kroppen till ”viloläge” så att det blir behagligt att ställa sig i boxen samt att kroppen på bästa sätt är förberedd inför nästa tränings- eller tävlingspass.

Under nedvarvningen vill vi:

  • Distribuera om blodet – När vi värmer upp flyttas stora delar av blodcirkulationen från de inre organen till de arbetande musklerna. När vi avslutat träningspasset är det önskvärt att återgången inte går för fort. När vi varvar ner distribueras blodet istället gradvis tillbaka till de inre organen.
  • Stödja hovmekanismen – Alla som ansträngt sig hårt känner säkert till att det sista man vill göra efter avslutat pass är att stå still. Nästan omedvetet vill man istället jogga lugnt eller skaka loss de ansträngda musklerna. Om vi stannar för häftigt händer det ibland till och med att man blir yr. Detta beror ett blodtrycksfall orsakat av att den sk muskelpumpen har stannat. Muskelpumpen är en mekanism som hjälper till att transportera blodet tillbaka till hjärtat när vi rör oss. Den dynamiska rörelsen i musklerna pressar blodet uppåt och när vi stannar, stannar även muskelpumpen.

Nedanför hästens carpus (framknä) och tarsus (hasen) finns inga muskler. För att pressa upp blodet från nedre delen av benen har hästarna istället hjälp av något som kallas hovmekanismen. Detta innebär att när hästen är i rörelse hjälper elastiska putan i hoven till med att pumpa runt blodet. Eftersom vi vill underlätta blodcirkulationen en stund efter avslutad ansträngning bör vi hålla hästen i rörelse.

  • Dränera musklerna på mjölksyra – Mjölksyrenivåerna kan fortsätta att stiga i blodet ungefär 10 minuter efter avslutat pass. Detta för att det tar en stund för mjölksyran att ta sig från musklerna till blodet. Vill man underlätta denna process har man nytta av att behålla en god blodcirkulation.
  • Förbruka mjölksyra – Mjölksyran är inte enbart av ondo, den kan även användas som bränsle vilket händer om vi varvar ner på ett korrekt sätt istället för att låta hästen stå still.
  • Behålla blodcirkulation i huden – När hästens muskler arbetar produceras oerhört mycket värme som hästen behöver göra sig av med. Detta sker till stor del med hjälp av att blodet som, förutom distribueras om till musklerna, även dirigeras att passera ytliga blodådror i huden där det har möjlighet att kylas av. För att hjälpa hästen med att göra av med överskottsvärme bör vi behålla god blodcirkulation gärna 10 minuter efter kraftig ansträngning.

Hur varvar man ner på bästa sätt?
Finns det möjlighet tycker jag att man först ska låta hästen pusta ut en stund genom att leda den med friskt tempo för att hålla igång cirkulation. Efter ca 10 minuter kan man åter sitta upp och trava under några minuter gärna i låg, lösgörande form. Därefter avsluta i skritt.

Skulle man kunna longera hästen istället för att sitta upp?
Helst inte säger jag. När hästen är trött i musklerna är skaderisken större vilket inte är önskvärt eftersom man håller hästen på en relativt liten volt. Det är troligtvis inte heller så behagligt att gå på en mindre volt med trötta muskler. Målet är att ha en lösgjord och avslappnad häst i kropp och sinne när vi ställer in den i stallet igen.

Termoreglering
I samband med nedvarvning efter hårda pass under varma dagar kan det också finnas anledning att hjälpa hästen med att få ner temperaturen i kroppen.

När muskler arbetar är det endast en mindre del av energin som omvandlas till rörelse. Den största delen frigörs som värme och eftersom hästar är relativt dåliga på att göra sig av med överskottsvärme kan detta ibland ställa till problem.

Hästar gör sig av med värme främst genom att svettas men också genom att blodet dirigeras om till ytliga blodkärl. När vi tränar hästens kondition blir den bättre på att utnyttja dessa system. Förutsättningarna för hur effektivt termoregleringen fungerar beror mycket på den omgivande miljön. Varmt och fuktigt väder ger de sämsta förutsättningarna för hästen att göra sig av med värme. Vid intensivt arbete i de förhållandena kan det vara bra att hjälpa hästen att bli av med överskottsvärme efter avslutad ansträngning.

Försök få in hästen i skugga. Är det blåsigt är det en fördel, vind är att föredra framför lä när man vill bli av med värme.  Svampa av hästen med svalt vatten på undersida av hals och mage samt på insidan av benen. Där finns stora ytliga blodkärl där blodet har möjlighet att kylas ner. För att ytterligare öka värmeavgången kan man ha lite alkohol i vattnet. Alkoholen gör att vattnet bli mer benäget att avdunsta vilket bidrar till värmeminskning. Ca 10 minuter efter avslutad ansträngning är temperaturen som högst, därefter bör den går ner. Då kan man även se andra tecken på att återhämtningen har börjat, exempelvis; pulsen har gått ner, andningen är kontrollerad, hästen är vaken och alert. Om hästen verkar medtagen av hög temperatur ska veterinär tillkallas direkt för vidare bedömning och åtgärder.

Var helt säker på att hästen har svalnat av innan du ställer in den i stallet. Framför allt sommartid om det gäller en temporär uppstallning som kan vara varm, ha hög luftfuktighet samt dålig luftcirkulation.

imgres

Bildkälla

 

 

Tänk på att:
När hästen svettas drar svetten med sig elektrolyter (salt) ut ur kroppen. Dessa har många viktiga funktioner bland annat i muskler och törstreglering. Man kan inte ladda hästen med salt eftersom överskottet kissas ut. Därför behöver vi vara noga med att istället ersätta förlusterna så snart som möjligt. Distanshästar som presterar under lång tid kan ha nytta av att lära sig dricka sk fysiologisk saltlösning (vatten med 0,9% salthalt vilket motsvarar drygt 4 msk salt i 10 liter vatten). För andra hästar kan det räcka med att ta med saltsten eller dylikt till tävlingar under den varmaste perioden.

Kyla ben
I syfte att minska vävnadsaktiviteten i ansträngda ben är det vanligt att man kyler dem efter passet. Tanken är att man ska minska cirkulationen på samma sätt som efter en akut skada och därmed undvika svullnad och gallor. För att cirkulationen ska minska är det dock nödvändigt att kyla tillräckligt länge. Om man bara kyler under några minuter kommer kroppen istället reagera med att öka cirkulationen i det kylda området och resultatet blir därmed tvärtemot vad vi önskar För att få en bestående effekt behöver man kyla i minst 10 minuter gärna mer. Då har det skett en sk adaption i vävnaden och cirkulationen har minskat.(Om man vill öka cirkulationen i ett område exempelvis för att driva fram en hovböld är det väldigt effektivt att växelvis spola med kallt och varmt vatten). Har hästen ett eller flera ben med viss felställning kan det vara lämpligt att kyla dessa ben efter varje pass. Felställningen gör att benen belastas ojämnt och därmed ökar risken för överansträngning och skador.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap