Man behöver inte vara grundligt insatt i hästens anatomi för att sätta ihop ett styrketräningsprogram. Men genom att ha en förståelse för vilken rörelse de olika muskelgrupperna utför och hur man på något sätt kan träna dessa underlättar. Dessutom blir de flesta aktiviteter både roligare och mer intressanta om vi vet varför vi utför dem, i alla fall om du frågar mig.

Exempel
1 – Du har en hopphäst som du klättrar då och då för att du har hört att det är bra styrketräning.
2 – Du har en hopphäst som du klättrar uppför, ibland med lite högre intensitet, för att utveckla styrka och explosivitet i bakdelen för bättre tryck i avsprånget samt nedför för att öka styrkan i bogarna som tar emot när hästen landar.

Klättring
Att klättra med hästen, både uppför och nerför, är mycket bra styrketräning. Har man inga bra backar inom ridavstånd bör man överväga att regelbundet transportera hästen till lämpliga backar. Klättring uppför styrker i första hand hästens bakdel medans klättring nedför främst stärker framdelen genom excentrisk (mothållande) träning av musklerna i bogen. Om man stannar i nedförsbacken tvingar man hästen att balansera på sina bakben på ett sätt som efterlinkar en hög grad av samling. Det momentet kan därför vara lämplig träning för dressyrhästar.

När man klättrar uppför branta backar är skritt och galopp att föredra. I skritt jobbar hästen intensivt med ett bakben i taget medan den i galopp trycker ifrån med båda bakbenen samtidigt. Trav är inte att rekommendera då intensiteten och den diagonala rörelsen skapar onödigt mycket belastning på leder runt hästens kors.

Om man har tillgång till en tillräckligt bred backe finns det ytterligare ett sätt att använda klättring. Om hästen är svagare i ena sidan kan man klättra diagonalt uppför med den svaga sidan längst upp. Den sidan får då jobba något hårdare och kan på så sätt stärkas. Var uppmärksam på lutningen så det inte blir för stor belastning i sidled på de nedre lederna i hästens ben.

Gymnastikhoppning
Ett annat sätt att träna styrka i framför allt bakdelen är gymnastikhoppning (vilket jag hellre kallar styrkehoppning men hur som helst så är det en studsserie som avses). Här kan man anpassa på många sätt genom att variera höjd, bredd, avstånd, hoppseriens längd, antal repetitioner och antal set. För exempelvis dressyrhästar som inte behöver explosivitet i bakdelen kan man sätta upp lite längre studsserier med låga hinder, och vill man utveckla styrka i exempelvis hopphästens bakdel kan det vara lämpligt att öka intensiteten genom att göra serien något kortare med högre hinder.

bild (6)

Gymnastikhoppning utförs gärna enligt intervallträningsformat där varje set är en arbetsintervall. Tänk på att ju högre intensitet man har i setet desto längre bör tiden för återhämtning vara. Under återhämtningen bör hästen ridas med syfte att sträcka ut samt underlätta eventuell mjölksyrehantering i de aktiva muskelgrupperna.

Styrketräning med vikter
Min uppfattning är att det är ytterst svårt att styrketräna hästar med vikter på ett skonsamt och samtidigt adekvat sätt. Lika mycket som det eventuellt kan öka styrkan i en speciell muskelgrupp, lika mycket kan det öka felbelastningen på leder som också är inblandade i rörelsen. Därför anser jag att det endast möjligen bör göras i rehabiliteringssyfte och alltid i samråd med veterinär. När vi människor styrketränar med vikter kan vi isolera en muskelgrupp genom att helt enkelt bestämma oss för en teknik som endast belastar den önskade muskeln. Detta är omöjligt när det gäller hästar. Därmed påverkas många fler vävnader och inte alla på ett uppbyggande sätt. Däremot kan man med hjälp av vikter öka intensiteten i konditionsträningssyfte men då är det en generell viktökning som belastar hela hästen.

Styrketräning av ryggen
Många tänker att arbete i form stärker ryggen men det är en sanning med modifikation. När hästen arbetar i korrekt form är det faktiskt främst bukmusklerna som aktiveras och därmed styrketränas i bålen. Däremot får ryggen mycket bättre bärkraft genom den rundade formen. Jämför gärna genom att hålla ett spö i båda händer. Böj spöet så det bildar ett U. Nu motsvarar det en häst som arbetar ur form med sänkt rygg. Lägger du en vikt mitt på spöet nu är det svårt att hålla emot. På samma sätt ansträngs hästens rygg när vi rider den på detta sätt. Vänd nu på spöet så det istället bildar en båge uppåt. Lägger du vikt på mitten i detta tillstånd är det inga problem att hålla emot och ryggen har mycket bättre förutsättningar att bära ryttaren.

bild (5)

Men! Dessutom är det så att arbete i korrekt form frigör ryggmusklerna så att de kan användas till annat än att bära och det i sin tur kommer att stärka och bygga dem. Men hur då?

För att man ska kunna styrketräna en muskel behöver man veta vilken rörelse den utför. Fundera på hur du skulle styrketräna din egen rygg, vilken rörelse skulle du göra? Ryggmusklerna sträcker ryggen och inom humanidrotten styrketränar man ofta dessa muskler genom att ligga på mage på golvet och resa överkroppen. Detta är naturligtvis omöjligt att göra med en häst men som tur är så utför ryggmusklerna ytterligare rörelser som vi kan utnyttja i styrketräningen. Förutom att sträcka ryggen böjer även musklerna ryggraden åt sidan. Detta innebär att när hästen arbetar böjd och framför allt böjd på rakt spår som i skolorna (öppna och sluta) kommer ryggmusklerna att aktiveras och stärkas på ett effektivt sätt om hästen dessutom arbetar i form.

När det gäller ryggen så är den så klart inblandad i alla rörelser hästen gör och tittar man på hur en häst med problem i ryggen rör sig så är det ofta stelt och stötigt, detta helt enkelt för att hästen försöker fixera ryggen för att undvika rörelser som gör ont, alternativt är så svag i ryggen att den (ryggen) inte orkar ”göra sitt jobb” och hjälpa till i rörelsekedjan. Många gånger kan detta bli en ond cirkel som gör att ryggen blir ännu mer statiskt belastad, stum och öm. Hästar med en väl fungerande rygg har ett mycket bättre flow i sina rörelser vilket i sin tur ytterligare stimulerar friska muskler och hållbar rörelseapparat.

bild (4)


Vill man hjälpa hästen att aktivera sina bukmuskler och därmed även lämna ryggen fri till att skapa rörelse i stället för att ”bara bära” är Equiband ett utmärkt hjälpmedel. Equiband systemet hjälper hästen med omedelbar verkan att bära sig på rätt sätt och passar för både friska hästar och hästar under rehabilitering. För mer info om Equiband finns en kategori här på bloggen.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap