I hästsammanhang hör man sällan begreppet teknikträning, men i princip alltid, i alla fall när vi tränar på ridbana/i ridhus är det teknikträning vi ängar oss åt. Inte minst gäller det när vi ska lära hästen att utföra en ny rörelse eller hoppa en ny hindertyp. När vi tränar teknik stimulerar vi hästens neuromuskulära system och med det förfinas det som kallas koordination det vill säga den motoriska förmågan. Nervsystemet och musklerna kommer, genom att vi upprepar samma rörelse flera gånger, utföra rörelsen mer och mer smidigt. Detta ökar snabbhet och precision samt minskar energiförbrukning och skaderisk. Oavsett om vi vill att hästen ska springa fort, hoppa högt eller kanske göra snygga sidvärtsrörelser så behöver den öva på det – och många gånger dessutom.

Att repetera samma rörelse många gånger kallas ibland att man banar in rörelsen. När man gjort det har kroppen ”programmerat in” vilka muskelgrupper som ska aktiveras, vilka som ska slappna av, vilka och hur många muskelfibrer som ska aktiveras samt med vilken hastighet de ska arbeta. Generellt är det lättare att lära in en ny rörelse än att korrigera en felaktigt inlärd rörelse. Därför är det viktigt att ge hästen rätt förutsättningar att använda en korrekt teknik redan från början.

Ett bra exempel på hur samspelet mellan hjärna/muskler fungerar samt på hur omedvetna vi ofta är om denna komplicerade process är när vi blir ”lurade” av ett mjölkpaket (antar att de flesta har varit med om det någon gång). Man ställer ifrån sig ett mjölkpaket och hjärnan sparar info om hur mycket ”kraft” som behövdes för att hantera paketet vid tillfället. Nästa gång vi lyfter paketet mobiliserar hjärnan så mycket ”kraft” som den mindes vid förra tillfället och om någon har tömt paketet under tiden så kommer armen flyga rakt upp i luften på grund av en stor övermobilisering av styrka. Nån som känner igen sig? Intressant eller hur? Kroppen är fantastisk… 🙂

Faktorer som påverkar förutsättningarna att lära in en ny rörelse:

  • Många repetitioner – Det här systemet bygger på att man utför samma rörelse, på samma sätt, många gånger och dessutom gärna relativt frekvent.
  • Fräscha muskler – Som nämnts tidigare – när musklerna blir trötta blir tekniken lidande. Därför är det viktigt att man lägger in teknikträning av nya rörelser tidigt i passet så hästen orkar hålla korrekt teknik genom hela övningen.
  • Muskelstatus – En smidig rörelse är beroende av att muskelgruppen på ena sidan om leden slappnar av och kan länga sig tillräckligt. Om den av någon anledning inte kan det så kommer rörelsen åt motsatt håll ge mer motstånd och hästen kan upplevas som ovillig. Det är därför viktigt att känna igenom hästen för att utesluta muskelproblem om hästen inte känns tillräckligt liksidig.
  • Muskelstyrka – För att hästen ska klara av nya rörelser som exempelvis kräver en hög grad av samling behöver den ha tillräckligt med styrka för att orka bära upp både sig själv och ryttare.
  • Avslappning – Det är svårt att lära sig något nytt om man är spänd och orolig. Mentalt för att man är mer uppmärksam på eventuella hot än på att ta till sig ny kunskap.
  • Uppmuntran – Ur pedagogisk synvinkel når man snabbare ett bra resultat om man uppmuntrar ett korrekt beteende än om man bestraffar ett felaktigt. Dessutom leder uppmuntran ofta till arbetsglädje och avslappning.
  • Exteriör – Hur är hästen byggd? Har den några exteriöra avvikelser? Precis som vi har hästarna medfödda eller förvärvade exteriöra förutsättningar som gör dem mer eller mindre lämpliga för vissa moment eller discipliner. Detta behöver vi alltid ha med oss i träningsupplägget så vi anpassar krav efter förmåga.

Ny forskning har dessutom visat att hästar som utsätts för stress nära inpå efter ett träningspass tar till sig det nya betydligt sämre än de som får lugn och ro efter träningen. Det kan kanske vara bra att känna till exempelvis för hästar som blir stressade av transport.

Tänk också på att:
Ovanstående gäller naturligtvis även för oss människor. Om du ridit på ett visst sätt med en viss sits under en lång period tar det tid att ändra på det. Dessutom är din häst också van vid sättet du inverkar på den och ändrar du på det behöver den kanske tid på sig att känna in och förstå ditt nya sätt att kommunicera. Därför kan det vara bra att ta en sak i taget. Om du till exempel börjar rida för en ny tränare som vill ändra på din sits och detta dessutom sammanfaller med nyheter i hästens utbildning, be då gärna tränaren om att vänta med de nya momenten tills du känner dig bekväm och avslappnad i din nya sits. Ingen, i alla fall inte i detta fall, tjänar på att försöka både ändra på gamla vanor samtidigt som man ska lägga till nya moment.

bildspel4

Share via
Copy link
Powered by Social Snap