”Holistiskt” förefaller anses fint, flummigt, obegripligt, viktigt eller nonsens beroende på i vilka kretsar man befinner sig i men holistiskt betyder rätt och slätt att man tittar på en helhet kring individen när man analyserar, behandlar eller rehabiliterar. Om du till exempel har ont i ryggen och går till någon som inte har ett holistiskt synsätt så kommer du sannolikt få ett piller mot det onda eller gå hem och vila. Om du istället går till någon med ett holistiskt synsätt så kommer du förmodligen få en massa frågor om livsstil och stressnivå, du kanske får göra muskeltester, man tittar på hållning och man vill gärna att du ska både få förståelse varför du har ont samt vad du kan själv kan göra för att påverka din smärta. Kort sagt man vill leta efter orsaker till det onda och försöka eliminera dem för ett förhoppningsvis mer långsiktigt resultat. (Det kan ju också vara så att man som behandlare egentligen VILL jobba holistiskt men kunderna är inte intresserade av nån analys utan vill bara ha en quick fix för de jobbigaste symptomen och då kanske man får erbjuda det helt enkelt för att hålla verksamheten igång). För hästarna är det samma sak, de kan också behandlas och rehabiliteras holistiskt eller oholistiskt (om det finns nåt som heter så) och det upp till dig som hästägare att känna till skillnaden och påverka. Och som vanligt, ju mer kunskap man har om något desto bättre blir det oftast i slutändan.

Det holistiska perspektivet kan skilja beroende både på vad problemet är och vem som behandlar. Om hästen till exempel har problem med allergier så behöver man titta på exempelvis närmiljön och om hästen har problem med tänder så behöver man exempelvis titta på bett och nosgrimma osv. I min verksamhet erbjuder jag tjänster som förebygger eller rehabiliterar problem i rörelseapparaten och det vanligaste när det gäller rehab är hästar som fått diagnos i ben, rygg eller halskotpelare och relativt ofta är det en kombination av flera diagnoser. På de hästar som kommer exempelvis på remiss för hälta så ser jag i princip per omgående att det finns ett flertal punkter som behövs åtgärdas på ”min lista” (återkommer till det) för att rehabiliteringen ska bli långsiktig, dvs de behövs åtgärdas för att problemet inte ska återkomma. I flera av fallen så anser jag även att någon eller flera av dessa punkter troligtvis även har bidragit till hältan och frågan som man alltid ställer sig – hade hältan kunnat undvikas om man åtgärdat dessa punkter tidigare? I många fall – ja.

i detta inlägget vill jag förklara mitt holistiska synsätt, vad jag har med på min lista för att jag ska anse att det är en okej rehabplan eller förebyggande träningsupplägg för hästen som jag kan skriva under på med gott samvete som terapeut. För mig är det alltså viktigt att du som hästägare är aktiv i behandlingsplanen, när det enbart är terapeuten ”som gör jobbet” så är det enligt mig inte holistiskt hur mycket än terapeuten vill påstå det.

Hjärnan – nervsystemet – avspänning


Först och främst behöver vi ha med hästen mentalt. En häst som inte har balans och förmåga att växla mellan det sympatiska nervsystemet (fight or flight) och det parasympatiska nervsystemet (rest and digest) har dåliga förutsättningar för både hållbarhet och prestation. Hästar som ligger högt i det sympatiska är svåra att nå och kommunicera med, de har svårt att lära sig nya saker, de spänner sig och får därmed sämre rörlighet vilket påverkar hela kroppens förmåga till stötdämpning och funktionell biomekanik. Det spelar med andra ord ingen roll om man anlitar någon att ”lossa” hästens ”låsta” överlinje, om den inte har förmåga att slappna av i träning så kommer den höga muskeltonusen ändå fixera ryggen snabbt igen på ett ogynnsamt sätt.

För att få ner hästen i ett tillräckligt mentalt avspänt läge där vi kan börja kommunicera och träna grundläggande funktionell biomekanik och rörlighet använder jag mig av Equibodybalance som också hästägaren får lära sig. De flesta hästar svarar snabbt på metodiken och på ca 30 min har hästägaren fått lära sig ett verktyg att använda hemma för att långsiktigt kunna hjälpa hästen att jobba avspänt och få bättre balans mellan sympatiskt och parasympatiskt påslag.

Funktionell bål


Oavsett om hästen har problem i ben, halskotpelare eller rygg så är funktionell bål avgörande för hållbarheten. Det är viktigt att förstå att det är skillnad på utan anmärkning (ua) och funktionell. Man kan exempelvis ha fått igenom sin häst i en veterinärbesiktning med ua i ryggen men att ryggen är ua i en besiktning betyder inte per automatik att hästen har en funktionell bål. Det jag vill se i en funktionell bål är en aktiv, stark underlinje, dvs magmuskler som hjälper till och ger stabilitet åt ryggraden så den kan bibehålla sin rörlighet samt en liksidigt, välmusklad rygg utan spänningar, stumheter eller låsningar.

Förutom att vara en central del i att bära upp både häst och ryttare på ett korrekt sätt behöver bålen också fungera väl för att kunna ”ansvara” för sin del av den totala stödämpningen som krävs varje gång en hov möter ett underlag.

1 – Här ser vi en funktionell bål med aktiv underlinje, stark rygg och dynamiskt stabil ryggrad så vikten från häst och eventuellt ryttare samt stötdämpning fördelas jämnt över hela hästen.

2 – Här har vi en inaktiv underlinje vilket ger en svag bål med instabil ryggrad som får ta upp oproportionerligt mycket av stötdämpningen. Förr var inte en inaktiv underlinje ett stort problem för hästarna var tillräckligt stabila ändå men med dagens atletiska, överrörliga individer har vi ett helt annat behov.

3 – Här har hästen av pga långvarig instabilitet, eller smärta av annan anledning (kanske sadel?), ”låst” ryggraden med hjälp av muskler i ryggen. Det finns ingen dynamik kvar där så strukturer lågt i benen får istället ta upp oproportionerligt mycket av stötdämpningen. En låst rygg är dessutom sällan liksidigt låst utan kommer vara fixerad mer eller mindre skevt vilket dessutom gör att benen blir ojämnt belastade.

 

För att få en funktionell bål jobbar jag med olika typer av passiv och aktiv fysioterapi, verktyg som Equiband Pro samt övningar och utbildning av hästägare så de kan jobba hemma. För att mjuka upp spända muskler och låsningar jobbar jag exempelvis med PEMF, laser, Djupvåg, Dry Needling, massage, mobilisering. Jag vill också kolla sadeln så den säkert passar hästen och inte är en bidragande orsak till problematik. Om det finns behov kan hästägaren få låna en TENS-apparat för att behandla med hemma dagligen. TENS kan adressera både smärta och rörlighet och det är viktigt att bli av med eventuell smärta för att kunna få tillgång till rörligheten (smärta ska utredas av veterinär så hemlån av TENS gäller för hästar som kommer efter veterinärbesök)

För att aktivera underlinjen är Equiband Pro helt outstanding i effektivitet och användarvänlighet. Gummibandet runt magen ger en direkt signal till hästen att aktivera dessa muskler och bandet runt bakdelen hjälper till att engagera bakben på ett sätt som ger ytterligare fördelar till funktionell biomekanik. Jag går inte in på Equiband närmare än så här, det finns redan mängder med inlägg om Equiband här i bloggen så läs gärna vidare för mer info. Jag är återförsäljare av Equiband om man vill köpa och för återkommande rehabhästar kan man gratis få låna hem Equiband om man behöver. Självklart går vi igenom ett träningsupplägg så hästen lär sig att alltid använda bålen på rätt sätt i träning. Det arbetet sker från marken med Equibodybalance som man också kan lära sig via appen.

I tillägg får hästägaren också lära sig ett antal individanpassade övningar som ytterligare stärker upp bålen. Vi tittar på hur hästen svarar på övningarna och om vi eventuellt ska lägga till balansplattor för hästen att stå på, dessa får man också låna hem gratis och de kommer bytas ut vartefter hästen blir starkare. Dessa övningar finns nu också i appen Equibodybalance.

Vattenträning
För att ytterligare hjälpa hästen med styrka och rörlighet i bålen är vattenträning ett värdefullt komplement till resten av upplägget. Vattnet erbjuder ett unikt motstånd för bärande muskelgrupper som verkligen utvecklar stabilitet, motorisk kontroll, balans, liksidighet och bärighet och dessutom med fördelen att ingen sitter på. Om hästen har behov av lösgörande fysio så ingår det. Då får hästen en stunds PEMF, som är magiskt bra på att lösa muskelspänningar, samt eventuellt mobilisering först så den kan använda kroppen så effektivt som möjligt under vattenträningen.

Hovvinklar


Här har vi en het potatis men ack så viktig för helheten. Jag är inte hovslagare och jag kommer därför inte lägga mig i hur hästen skos eller verkas men så mycket vet jag att mina insatser blir inte långvariga om hovvinklarna är destruktiva för hästen, ser jag att det ser ogynnsamt ut kommer jag nämna det. Som hästägare kan det vara bra att läsa på om något som kallas negativ palmar/plantar angle, förkortas NPA. Framför allt finns det info om detta på engelska och följer man sidor som The Equine Documentalist och Progressive Equine Services and Hoof Care Center så hittar man mycket info om vinklar där. Förvisso i Australien men analyser av hovvinklar där visade att nära 70% av hästarna hade NPA på bakhovarna och drygt 20% hade det på fram så det är långt ifrån ovanligt. Ska man vara helt säker på dessa vinklar behöver man röntga men i många fall ser man för blotta ögat att vinklarna inte är gynnsamma för hästen. Ibland kan det ju vara ett pågående arbete för att få ordning på vinklarna som gör att de inte är ”perfekta” men läs gärna på, ner på knä och analysera och ha en dialog med hovslagaren om det behövs för hästens bästa.

Hästägarkunskap, metodik och verktyg


Sist men inte minst anser jag att hästägaren måste få kunskap, metodik och verktyg för att kunna hjälpa sin häst på bästa sätt hemma både progressivt under pågågende rehab och långsiktigt för fortsatt hållbarhet. Att bara säga till hästägare att ”jobba sin häst från marken” eller ”rida hästen lång och låg” alternativt ”ta upp hästen i formen” är för mig bristfälliga råd om man inte har säkerställt att det görs med kvalitet. Att longera sin häst inspänd i hög fart är inte att rekommendera som varken prehab eller rehab och har man exempelvis en irländsk ponny som inte har gått lång och låg i hela sitt liv så kommer den inte bli det hux flux det nu heller. Risken är då att man tar till inspänning vilket aldrig är lösningen på ett problem i hästens rörelseapparat och insatserna och pengarna man lagt ner på fysio i överlinjen blir förgäves. Det är alltid hästägaren som kommer göra det stora och ständigt pågående jobbet med hästen oavsett om det är för prehab eller rehab och det går inte att ta för givet att detta görs med lämplig metodik.

Jag försöker så gott jag kan att hitta en tänkbar orsak till problematiken och relativt ofta finns svaret i vävnader och/eller hästens sätt att bära sig. Jag vill förmedla hur allt hänger ihop i hästens kropp och på vilket sätt de olika delarna påverkar varandra, ju mer kunskap hästägaren får desto bättre förutsättningar att kunna förstå vad som bör undvikas och vad som bör göras. Man får lära sig en metodik att jobba sin häst från marken i Equibodybalance som man har livslång glädje av som komplement till uppsutten träning och man får möjlighet att låna hem en mängd olika verktyg för att effektivt kunna stärka upp hästen progressivt.

Summa summarum
Nu hoppas jag att man har börjat se ett mönster i mitt holistiska sätt att behandla. Om man analyserar dessa delar så ser man att alla är beroende av varandra och att man inte kan bortse från någon av dessa delar om man vill att det ska bli riktigt bra. Det spelar som sagt ingen roll för det långsiktiga resultatet om man har världens tekniskt, skickligaste terapeut eller kiropraktor om hästen ändå inte:

  1. Har förmåga att jobba avspänt.
  2. Har funktionell bål.
  3. Har funktionell biomekanik
  4. Har funktionella hovvinklar.
  5. Har en ägare som förstår vad som bygger upp och vad som bryter ner samt metod och verktyg att hjälpa sin häst.

Men bakdelen och bogarna då? Stämmer, de delarna är inte med på min generella lista för jag upplever att om man får ordning på ovanstående delar så får man oftast med bogar och bakdel på köpet. Däremot går det inte göra tvärtom, dvs fokusera på bogar eller bakdel och tro att man ska få någon av de andra delarna på köpet. För de hästar där det finns problematik i bogar eller bakdel så brukar jag dock lägga till upplägg som även adresserar dessa och övningar för det finns också i appen.

Jag hjälper dig gärna både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Du bokar själv via Boka Direkt där du kan läsa mer om tjänsterna och alla fina recensioner. Länk till Boka Direkt

Varmt välkommen till mottagningen i Vallda, Kungsbacka!

Foto: Natalie Greppi
Illustrationer: Eva Lind

 

 

 

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap