Om lång och låg och kinesiofobi…

Om lång och låg och kinesiofobi…

Jag upplever att det verkar utbreda sig en kinesiofobi (en överdriven, irrationell och begränsande rädsla för fysisk rörelse och aktivitet) bland hästfolk som varken är sund eller gynnar hästarna. Man har fått läsa/höra från flera håll att hästens form eller träning,...
Utbildningspyramiden!

Utbildningspyramiden!

Utbildningsskalan är ett välkänt begrepp men ur mitt perspektiv, inte minst som terapeut, tycker jag det saknas flera delar som jag skulle vilja komplettera med för att få en häst som är presterande men också välmående, ”med på noterna” och hållbar. I...