Oavsett dina egna kunskaper och/eller budget är du varmt välkommen till Svensk Hästrehab så vi med gemensamma krafter kan göra allt för att din häst ska få så optimal rehabilitering som möjligt. Jag säger inte att man inte kan klara det på egen hand men jag vågar påstå att med den kunskap och erfarenhet jag samlat på mig tillsammans med de tjänster och produkter jag erbjuder så lämnar vi inget åt slumpen för hästens framtid.

Självklart samarbetar vi i upplägget med behandlande veterinär och många som kommer har fått en remiss av sin veterinär på exempelvis olika typer av passiv fysioterapi, stabiliserande övningar, inpassning av Equiband eller vattenträning. Tyvärr är det dock inte säkert att försäkringsbolaget godkänner remissen och ersätter även om man har rehabiliteringstillägg så kolla först med ditt försäkringsbolag vad de ersätter samt vilka uppgifter de i så fall behöver om du är beroende av ersättningen.

I det här inlägget vill jag förklara hur jag tänker och vad jag kan erbjuda för tjänster, produkter och upplägg för några av de vanligaste skadorna som hästarna får. Det är viktigt att förstå att smärta och instabilitet driver varandra och man kan medicinera eller vila bort smärta men man kan aldrig medicinera eller vila in stabilitet. Stabiliteten måste man successivt bygga upp efter hästen har varit skadad och det är det viktiga jobbet som du och jag gör tillsammans så att inte smärtan återkommer. Kom ihåg att alla upplägg kan anpassas efter vad du som hästägare har möjlighet att genomföra ekonomiskt och tidsmässigt. OCH inte minst, man måste ju inte vänta med dessa insatser till hästen har skadat sig, att jobba förebyggande skulle jag säga är ett ännu bättre sätt att utnyttja mina tjänster och produkter. Kika gärna i Boka Direkt, där beskrivs alla tjänster du kan välja. Boka Direkt  

 

Ryggproblematik
På hästar som kommer för problematik i ryggen kan man ofta (inte alltid) se en svag hållning med spänd överlinje och inaktiv underlinje. Vad som är hönan och ägget är inte alltid lätt att veta, har de fått problem i ryggen av den dåliga hållningen eller har de dålig hållning för att de har ont i ryggen? Jag menar, det är inte lätt att stå stark och stabil med ont i ryggen, det kan i alla fall alla som upplevt det skriva under på.

Först och främst är det viktigt att ha en korrekt diagnos och man ska ha med sig att på många hästar med ryggproblematik finns även hälta med i bilden. Även här är det svårt att veta vad som är hönan och ägget men de går i vilket fall ofta hand i hand. Nästa steg är att få smärta under kontroll så hästen börjar ”våga” att använda kroppen rätt (igen) och den första som tar tag i smärtlindringen är din veterinär.

Därefter, gärna så snart som möjligt, bör man komma igång med rehabiliteringen dvs:

 • Släppa på spänning och återställa rörelseomfång och funktion i berörda muskler som spänt sig i försvar mot smärta. Det gör jag med hjälp av exempelvis PEMF, laser, TENS/NMES, massage, djupvåg, mobilisering, Dry Needling mm. Man kan komma en bra bit på en behandling men ofta kan det behövas ett par stycken.
 • Återaktivera de små stabiliserande musklerna (multifiderna). Denna oerhört viktiga muskelgrupp ”stängs av” när det finns smärta i ryggen och måste ”väckas” med riktad träning, dvs specifika övningar som skapar aktivitet i dessa muskler. Jag individanpassar dessa övningar och du gör dom på hemmaplan upp till fem dagar i veckan. Övningarna kan gärna vara progressiva, dvs man utökar svårighetsgraden efterhand exempelvis med Sure Foot Pads. Även vattenträning är riktigt bra för att stärka musklerna i ryggen förutsatt att träningen är individanpassad med rätt vattenhöjd, (låg)tempointervaller och eventuellt lutning. Felanpassad vattenträning kan istället öka stressen på ryggen och få motsatt effekt. Här kan du läsa mer om postural stabilitet och multifider. 
  Det finns även ett avsnitt i Equipodden där jag berättar allt du vill veta om multifiderna – lyssna
 • Aktivera underlinjen. För att stabilisera och avlasta ryggen korrekt måste hästen lära sig att använda framför allt magmusklerna. Här lägger vi till övningar som hjälper hästen att ”hitta” och stärka dessa muskler. Vattenträning är återigen en fantastisk träningsmetod för detta.
 • Skapa funktionell biomekanik för ridning, dvs hjälpa hästen att befästa ett rörelsemönster som gör att den kan bära sig själv och ryttaren på ett sätt som gör att ryggen håller. Allt vi gör ovan kokar ner till denna punkt, det är detta vi måste uppnå och ovanstående åtgärder skapar tillsammans bättre förutsättningar för detta mål. Det är lämpligt att börja från marken, då behöver inte hästen förhålla sig till vikten på ryggen och risken att falla in i gamla (rid)mönster är mindre. Med Equiband (eller kinesiotape som i vissa fall kan ersätta magbandet) och Equibodybalance jobbar du tillsammans med din häst och hjälper den hitta nya, hållbara vägar att använda sin kropp, vi lägger grunden för uppsutten träning. Beskriver mer här
 • Uppsutten träning. Här är det superviktigt att hästen känner att den ”kan och vågar” använda ryggen på samma sätt med ryttare på. Det kan vara lämpligt att rida med Equiband så hästen får hjälp att aktivera magmusklerna nu när belastningen från ryttaren har tillkommer. Det kan också vara ide’ att lägga till TENS för hemmabruk här för hjälp med ev smärta och muskelspänningar. TENS-apparat hyr du av mig och jag lär dig hur du ska använda den. Winderen pad kan också vara ett utmärkt hjälpmedel att ta till inför uppsutten träning. Winderen paddarna har fem lager av olika material som på ett unikt sätt hjälper till att fördela tryck och ta upp stötar och min erfarenhet är att padden hjälper hästar med ryggproblematik att slappna av i ryggen med ryttare på. Winderen pad kan man hyra och köpa av mig. Och inte minst, om hästen fått vattenträning innan den uppsuttna träningen har man verkligen jobbat upp aktivitet i de bärande muskelgrupperna och har därigenom mycket goda förutsättningar för att hästen ska kunna och orka bära rätt. Jag är även sadelutprovare så självklart kollar vi också att sadeln ligger ok och inte ställer till det på något sätt.

Som man förstår så finns det mycket man kan göra för att optimera rehabilitering av rygg och det finns faktiskt teorier om att hästar som opererats för kissing spines och fått ett lyckat resultat möjligen inte hade behövt opererats utan att det snarare är det noggranna rehabarbetet som bidragit det mesta av resultatet…

Bakknän
Problem med bakknän är tyvärr relativt vanligt och kanske inte så konstigt när man börjar titta på hur de är uppbyggda och vilken belastning de utsätt för på både rid- och travhästar. Bakknäna har flera strukturer som kan bli skadade av antingen akut trauma eller mer ihållande överansträngning och det kan ju även röra sig ”bara” om inflammation, dvs inget är skadat men ledens (eller ledernas, för det är ju faktiskt flera) funktion är påverkade och hästen kan ha ont.

En starkt bidragande orsak till problem i bakknäna är instabilitet. När leder är instabila hamnar de lätt i oönskade ytterlägen och man kan enkelt förklara det som att de ”skramlar”. De utsätts därmed för upprepat mikroslitage som bryter ner vävnad och påverkar hållbarhet och prestation.

Vid rehab av bakknän fokuserar vi på att bygga lokal stabilitet och styrka och global funktionell biomekanik som tillsammans gör att bakknäna får ett hållbara förutsättningar sätt att jobba.

 • Stabilitet – Stabilitet kan man dela upp i olika grenar, man kan säga att det finns omedveten och medveten stabilitet samt passiv och aktiv stabilitet. Omedveten stabilitet är tillräcklig aktivitet och styrka i muskelgrupper som är ”ansvariga” för att stabilisera området. Detta ska ske automatiskt och de ska aktiveras bråkdelen innan större muskelgrupper aktiveras för att undvika ytterläge. Medveten stabilitet handlar mer om teknik, dvs att individen, människa eller djur, har lärt sig att positionera sig på ett sätt som stabiliserar området. Passiv stabilitet kan vara skelett, ledkapslar eller ligament som kan stabilisera området utan muskelkraft och aktiv stabilitet är stabilitet som kräver muskelkraft. För lokal, omedveten stabilitet jobbar vi med övningar gärna på Sure Foot Pads. Det utmanar balansen och utvecklar stabilitet både i bakknät och bäckenet. För passiv stabilitet behöver vi hjälpa hästen att lära sig att jobba med bakbenen mer under sig och inte minst hitta ”bakbromsen”. Detta gör vi med Equiband och Equibodybalance och mer om det längre ner.
 • Styrka – Här är vattenträning oerhört effektivt då motståndet från vattnet erbjuder unika egenskaper för styrketräning inte bara lokalt kring bakknäna utan i alla bärande muskelgrupper som behöver vara starka i ridning. Dock är det viktigt att individanpassa träningen efter eventuell skada samt hur hästen använder kroppen i vattnet. För vissa skador kan hästens sätt att röra sig i vattnet vara direkt olämpligt så den som utför vattenträningen bör ha förståelse både för skadan och hur rörelsemönstret påverkar denna. Träning över bommar kan användas som styrketräning men även här bör man hålla koll på hur hästen använder sin kropp. Ofta är problem i bakknäna kombinerade med dysfunktion i ryggen och det är inte ovanligt att hästar spänner ryggen, dvs sänker den när de jobbar över bommar och det vill vi undvika. Träning med lätta vikter på bakbenen kan vara lämpligt att lägga in i rehabupplägget och vikter kan man hyra av mig om man har vattenträningskort.
 • Funktionell biomekanik – Här handlar det om att lära hästen använda sin kropp ergonomiskt så både bakknän och även resten av kroppen arbetar med långsiktig hållbarhet. För att kunna stabilisera knäna rätt behöver underlinjen, dvs exempelvis magmuskler och höftböjare vara starka och aktiva och vi behöver lära hästen att använda bakbenen mer under sig än bakom sig. För detta har vi sett att Equiband och Equibodybalance fungerar väldigt bra. Jag analyserar var hästen har sina styrkor och svagheter i rörelsemönstret samt passar in Equiband. Därefter jobbar jag hästen en stund i Equibodybalance och ser hur vi på kan anpassa verktyg och metodik för att uppå bästa resultat innan du får lära dig att jobba likadant. Som hjälpmedel att komma ihåg metodiken finns appen Equibodybalance att ladda ner för 149 kr. Mer om bakknän och Equiband kan du läsa här

Med släckt inflammation, utläkt skada, adekvat stabilitet, gott om styrka samt funktionell biomekanik eliminerar vi risken för att problematiken ska återkomma.

Halskotpelare
Jag upplever att problematik i halskotpelaren blir allt vanligare och även om vi kan spekulera till orsaken till det så kvarstår faktum att många av dessa hästar behöver en noggrann rehabilitering om de ska kunna fungera som ridhästar. Problematiken kan vara allt från mindre inflammationer till pålagringar och förtätningar som kan ge allvarlig nervpåverkan. Personligen så tror jag att mycket av problematiken härstammar från instabilitet i området. Det saknas till exempel passiv stabilitet för de nedersta halskotorna och studier har även pekat på att det är relativt vanligt med missbildningar i dessa kotor. Att moderna sporthästar dessutom ofta är överrörliga gör inte saken bättre. Frågar du mig så är vägen till hållbarhet för dessa hästar att hjälpa dem att hitta vägar att stabilisera halskotpelaren på ett funktionellt sätt och med Equiband och Equibodybalance har vi lyckats mycket bra med detta på flertalet hästar men det kan även kompletteras med annat.

 • Vattenträning – Eftersom det är oerhört viktigt att hästen lär sig bära sig rätt med kraft bakifrån och fram så kan det vara mycket värdefullt med vattenträning för dessa hästar. Med hjälp av de unika träningsmöjligheterna som vattnet erbjuder stärker vi hästens förutsättningar att lyfta framdel med hals och huvud med hjälp av bakdelen och en stark core. Som alltid när det gäller vattenträning är det viktigt att titta på hur hästen väljer att använda kroppen i vattnet och veta hur man ska hjälpa den att träna rätt. Att sätta vattenbandet i lutning kan göra stor skillnad i hur hästen rör sig i vattnet och bli en avgörande faktor för att det blir rätt.
 • Coreträning – för att ytterligare stärka upp bålen får man övningar att jobba med på så gott som daglig basis.
 • Sure Foot Pads – Genom att stå på instabilt underlag, och de små rörelser som då uppstår, skapar man aktivitet i stabiliserande muskelgrupper som är svåra att komma åt på annat sätt. På dessa hästar är det viktigt att stärka muskler i halsbasen och hjälpa dem få en god hållning i framdelen. Eftersom hästar saknar nyckelben, dvs hela fronten ”hänger i muskler” (det som brukar kallas thorasic sling) är det mycket effektiv att använda padsen i fronten för att komma åt dessa muskler.

 

 • Funktionell biomekanik – och här skulle jag säga nyckeln är Equiband och Equibodybalance. Vi behöver hjälpa hästen att PÅ EGEN HAND, dvs INTE via någon form av inspänning, hitta rätt muskler att bära hals och huvud med. Målet är att ha nosen ungefär i höjd med bogspetsen, i det läget är halskotpelaren fint stabiliserad via muskelaktivitet i halsbasen. Det kan vara lite trixigt att få till tekniken men jag hjälper dig så klart vid inpassning och rehabupplägget så du får till metodiken. Vissa hästar kan få god hjälp av Equiband framtill så det kikar vi eventuellt också på. Beskriver mer om Equiband och halskotpelaren här

Det var allt så här långt, kommer sannolikt fylla på med fler skador, kom gärna med förslag. Vill tillägga också att man så klart även behöver se över exempelvis hovvinklar, skor och foderstat om hästen är i rehab. Detta är dock inte min expertis utan här har jag skrivit upp vad jag kan bidra med från mitt perspektiv och kompetens.

Bilderna kommer från appen och är tagna av Natalie Greppi som också producerat filmen.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap