Varmt välkommen till Svensk Hästrehab! För vissa är verksamheten, och vi som jobbar under denna flagg, nya bekantskaper och för andra är vi välkända sedan tidigare. Vi är alla vana hästtjejer och de flesta av oss har varit verksamma som terapeuter eller tränare länge. Själv har jag i flera år drivit en verksamhet i Kungsbacka som kallats Care of Ewards men eftersom min metod Equibodybalance, framför allt i kombination med Equiband, har gett så fina resultat, och önskemål om hjälp efterfrågas över hela landet, så har jag utbildat duktiga kollegor som jag vet kan göra ett minst lika bra arbete som jag själv. Allt för att så många som möjligt ska få hjälp.
aaaacarm

Varför anlita just oss?
Ja, förutom att vi alla erbjuder olika former av fysioterapeutisk behandling som exempelvis djupvåg, laser, biolight, massage och kinesiotape, så behandlar vi även hästen i rörelse. Detta anser jag i många fall är avgörande för ett bestående lyckat resultat då de flesta problem härstammar just från hur hästen använder sin kropp i rörelse/arbete. Detta gör vi med hjälp av Equibodybalance och vi använder också metoden att analysera hästens rörelser inför behandling. Vi letar efter rörelseinskränkningar och vilka vävnader som löper hög risk att överansträngas – vilket är oerhört värdefullt för ett lyckat behandlingsresultat samt långsiktig hållbarhet. Men metoden har dessutom många fördelar som sträcker sig långt utanför fysioterapi…

För den friska hästen – rörlighetsträning
För friska hästar är Equibodybalance ett ypperligt verktyg för bland annat rörlighetsträning. Att aktivt träna och underhålla hästens rörlighet är minst lika viktigt som styrke- konditions- och teknikträning men tyvärr väldigt ofta förbisett. Om hästen inte har tillgång till hela sitt rörelseomfång i de olika kroppsdelarna kan den inte utnyttja de andra färdigheterna heller. Minst ett pass i veckan bör vara enbart rörelseträning för bästa effekt.

prestationstunnan

För den friska hästen – bygga en stark överlinje
Det som märks tydligast visuellt på de hästar som regelbundet arbetas enligt våra metoder är att de på kort tid utvecklar en jämnt och väl musklad överlinje. Man kan tro att det krävs lång tid och hårt arbete för en häst att bygga muskler men anledningen att det tar lång tid för vissa är att de använder dysfunktionell biomekanik. Om du själv går till gymmet och använder felaktig teknik så är sannolikheten att drar på dig skador större än att du utvecklar muskelmassa på önskvärda ställen. Precis samma gäller för hästarna, med vissa justeringar i biomekaniken så kommer muskelmassan snabbt. Dessutom använder vi oss enbart av vad jag kallar positivt muskelarbete – dvs muskelaktiviteten ”på rätt ställe” för att skapa en rörelse. Motsatsen är negativt muskelarbete – dvs muskelaktivitet som uppstår ”på fel ställe” när hästen försöker komma undan något.

För den friska hästen är det också värdefullt att få biomekaniken analyserad och det kan vi göra med Equibodybalance. För all typ av prestation och lång hållbarhet är det viktigt med en funktionell biomekanik. Här behöver vi skilja på rörelsemekanik och biomekanik vilket ofta blandas ihop. En häst kan till exempel ha en fantastisk rörelsemekanik men för ändamålet (i vårt fall ofta med ryttare på ryggen i voltarbete) usel biomekanik – och det är här som många oförklarliga och ofta upprepade ledinflammationer har sin förklaring. Att lära ut individuellt anpassad metod för effektiv rörlighetsträning, bygga en välmusklad överlinje samt analysera och justera hästens biomekanik för att undvika skador är vår viktigaste uppgift för friska hästar.

BB Cordelia

För hästar i behov av rehab
Både veterinärer och hästägare upplever idag att det saknas kunniga och professionella aktörer att kontakta för att få hjälp med rehab och jag håller med. Det verkar också som råden spretar väldigt och rekommendationer för hästar med exempelvis kissing spines kan variera från sjukhage i ett år till longering i pessoasele fem dagar i veckan. Här hoppas jag att Svensk Hästrehab kan fylla behovet för många och man är välkommen att kontakta oss för upplägg, gärna i samråd med behandlande veterinär. Med bland annat Equiband – ett rehabverktyg framtaget av veterinärer – samt Equibodybalance har vi redan lyckat rehabiliterat åtskilliga hästar med varierande skador och bekymmer.
Tänk på att även om hästen är rehabiliterad så kan motoriken/muskelminnet behöva justeras för att skadan inte ska återkomma eller ny uppstå.

För hästar som haft oförklarlig eller återkommande ledinflammation
Som jag ser det så har ofta dessa skador sitt ursprung i dysfunktionell biomekanik. Precis som för människor som utför en arbetsuppgift med felaktig och slitsam teknik sliter felaktigt arbete på hästen. Funktionell biomekanik är inget man kan tvinga fram via exempelvis inspänning eller statiskt hård hand. Tekniken hästen behöver för att bära sig rätt kommer inte framifrån och på de hästar där problemet har försökt lösas den vägen ser jag alltid att biomekaniken förvärrats – hästen är då ännu mer predisponerad för skador. Med Equibodybalance och Equiband hjälper vi hästen att aktivera de muskelkedjor som behövs för korrekt arbete under ryttare på volt och sannolikheten för nya ledinflammationer minskar drastiskt.

För hästar med mindre rörelsestörning
Naturligtvis ska hästen i första hand undersökas av veterinär vid misstanke om smärta eller skada men om hästen exempelvis är oliksidig, skjuter ut ena bogen eller tar kortare steg med ena bakbenet är det kanske inte nödvändigt att kontakta veterinär. Däremot kan det vara angeläget att bli av med asymmetrierna för att undvika eventuella skador samt öka träningsglädje och prestation. För det ändamålet är kan vi hjälpa dig på flera plan.

För hästar som har bekymmer men veterinären ”hittar inget”
Här har vi en stor grupp hästar med varierande symptom som exempelvis kraftig oliksidighet, ett svagt bakben eller olika former av protester. Att veterinären inte hittar något betyder inte att det inte finns något ”fel” som bör åtgärdas för att väsentligt förbättra situation för både häst och ryttare. På de hästar jag träffat i denna grupp har jag i samtliga fall hittat både vävnader och biomekanik som bör behandlas. Detta betyder INTE att jag är bättre än veterinär eller att jag tycker att man ska anlita oss före veterinär. Det betyder bara att vi tittar efter, och behandlar olika saker. Precis som vi på humansidan behöver exempelvis läkare, kirurger och fysioterapeuter för olika ändamål behöver hästarna samma kunskapsbredd för att utreda och komma tillrätta med problem.
Tänk på att ju längre tid hästen har protesterat, desto längre tid kommer rehabiliteringen sannolikt att ta. Detta för att då behöver vi även jobba med hästen mentalt, dvs ändra ett beteende, vilket kan kräva ett noggrant och ibland tålamodsprövande upplägg. 

aaaaaa

Vill du veta mer finns mängder med mer info här på hemsidan. För mer individuellt upplägg för din häst är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig via privatlektioner, clinic eller workshop – kontaktuppgifter finns under fliken ”om oss”.

Viveca Ewards
Dipl Medicinsk massageterapeut, Cert Massör, Dipl Hästmassör
Dipl Friskvårdskonsulent, Dipl Gruppträningsinstruktör
Dipl Laserterapeut, Dipl Sadelutprovare, Cert Equi-Tape Practitioner
Grundare av Equibodybalace och Svensk Hästrehab.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap